Kiểu cống treo cáp cho kỹ thuật

Kiểu cống treo cáp cho kỹ thuật

Loại cống được thiết kế đặc biệt, vừa có chức năng thu dẫn nước, vừa có chức năng luồn và treo hệ dây cáp, dây tín hiệu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ cao.
Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2