Kiểu khe hẹp, dùng trong công nghiệp

Kiểu khe hẹp, dùng trong công nghiệp

Kiểu thiết kế đặc biệt với phần nắp cống kiểu khe hẹp, nhưng phần thân cống kích thước lớn đảm bảo khả năng lưu thoát nước khối lượng lớn. Với thiết kế này, tải trọng thiết kế đạt tới cấp độ cao nhất là cấp độ F (90 tấn) Thiết kế này thường được lựa chọn sử dụng cho các dự án vừa có yêu cầu thu thoát nước lớn, vừa đảm bảo chịu tải trọng lớn như các dự án Sân bay; Cảng biển; đường đua;...
Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2