Nắp kim loại rời 300mm Nắp kim loại rời 300mm Nắp kim loại rời 300mm Nắp kim loại rời 300mm Nắp kim loại rời 300mm Nắp kim loại rời 300mm

Nắp kim loại rời 300mm

+ Có 4 tùy chọn kích thước cống gồm

+ Nắp cống bằng chất liệu Gang cầu đúc

+ Kiểu dáng nắp với đa dạng tùy chọn 

 

Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2