Kiểu khe hẹp cho đường chạy pit Kiểu khe hẹp cho đường chạy pit Kiểu khe hẹp cho đường chạy pit Kiểu khe hẹp cho đường chạy pit Kiểu khe hẹp cho đường chạy pit Kiểu khe hẹp cho đường chạy pit Kiểu khe hẹp cho đường chạy pit Kiểu khe hẹp cho đường chạy pit Kiểu khe hẹp cho đường chạy pit Kiểu khe hẹp cho đường chạy pit

Kiểu khe hẹp cho đường chạy pit

+ Là kiểu cống khe hẹp sử dụng trên đường pit trải thảm beton cao su lên trên mặt cống; Có 2 kích thước như sau:

+ Có 2 kiểu nắp: Loại có hèm chắn cỏ và Loại không có hèm chắn cỏ

+ Tải trọng 25T 

Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2